Đang tải...
Sản phẩm phân loại
Đóng Gói

Khi giới thiệu sản phẩm trên thị trường cần một hình thức đóng gói sản phẩm. Mỗi cách đóng gói đều phải đáp ứng được tất cả mục tiêu chính của họ bao gồm bảo quản, gói không bị hỏng và sản phẩm bên trong không được tràn ra ngoài, thuận tiện và an toàn. Phục vụ cho từng mục đích khác nhau, chúng tôi bảo quản khong biến chất.

CHINAPLAS 2017 Visit us at Hall 11.3 A01 Location: GuangZhou, China www.chinaplasonline.com
K-Fair 2016 Visit us at Hall 7 Level 2 / F01 Location: Düsseldorf, Germany www.k-online.com/