Đang tải...
Sản phẩm phân loại
Chống ô-xi

Chất chống ô-xi hoá được dùng rộng rãi để bảo vệ polyme không bị phân hủy  (yellow phelomena) trong quá trình gia công với nhiệt độ cao hoặc quá trình tạm ngưng máy.

CHINAPLAS 2017 Visit us at Hall 11.3 A01 Location: GuangZhou, China www.chinaplasonline.com
K-Fair 2016 Visit us at Hall 7 Level 2 / F01 Location: Düsseldorf, Germany www.k-online.com/