Đang tải...
Sản phẩm phân loại
PET

Hạt màu PET của THC phát triển phù hợp với các tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế trong các ứng dụng sản phẩm y tế, bao bì mỹ phẩm  và thực phẩm, sợi PET.

CHINAPLAS 2017 Visit us at Hall 11.3 A01 Location: GuangZhou, China www.chinaplasonline.com
K-Fair 2016 Visit us at Hall 7 Level 2 / F01 Location: Düsseldorf, Germany www.k-online.com/